L’Hotel La Perla d’Olot som una empresa responsable

La direcció –família Coll-Solà– des del 1971 conjuntament amb un equip de professionals són les persones que tindrà al seu servei a La Perla Hotels. Formats d’una manera continuada en cada una de les nostres responsabilitats, tenim una llarga experiència en el tracte professional i personalitzat.

Ens agrada la nostra feina, i treballem en base a les directrius d’un sistema de qualitat, que garanteix la millora continua en tots els serveis, l’objectiu del qual és la satisfacció dels nostres clients.

Tenim un compromís amb el medi ambient i amb el benestar de les futures generacions. Creiem en un model de gestió hotelera sostenible i respectuosa amb el medi ambient per viure i gaudir de l’entorn del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa d’acord amb els valors bàsics de l’educació ambiental. Donem suport al desenvolupament local i a la conservació del patrimoni natural i cultural de la nostra comarca.

Realitzem una memoria de sostenibilitat trienal, l’actual la quarta compren els anys 2016-2017-2018, els continguts són conseqüència de la reflexió realitzada i la recollida de dades de tota l’activitat de l’empresa. Pel que fa a les tècniques de mesura i els indicadors, hem seguit el codi de gestió sostenible i els principis de la Carta Europea de Turisme Sostenible en espais protegits.

Amb aquesta memòria, pretenem, en la mesura de les nostres possibilitats, contribuir a la implantació del desenvolupament sostenible en la societat, i donar a conèixer amb transparència i comparabilitat els assoliments obtinguts amb el bon fer, professionalitat i dedicació de tot l’equip de persones que formen part de Hotel-Restaurant la Perla d’Olot.